Meny

Investeringsfokus

Innen dette området forvaltes Private Equity, fast eiendom og andre alternative investeringer.

Innen Private Equity søker NorgesInvestor primært etter selskaper med en sterk markedsposisjon. Vi ser etter selskaper der den underliggende kontantstrøm er god.

Selskapet skal videre være en aktiv deltager i en forandringsprosess innen en industrigren, et marked eller et produkt. Vi er opptatt av å generere en sterk organisk vekst, hvor selskapet innhenter kapital for å understøtte denne. 

NorgesInvestor ønsker å bidra til konsolidering i bransjer der det ligger attraktive oppkjøps og/eller fusjonsmuligheter. Vi ønsker å være den forlengede arm til selskapets ledelse, og dermed være en ekstra ressurs og rådgiver som selskapet kan benytte for å sikre gode resultater.

NorgesInvestor vil typisk følge disse hovedretningslinjer i sine investeringer:

 • Potensial for sterk vekst og / eller konsolideringsmuligheter.
 • Sterk og kommitert ledelse. Det ansees som positivt at ledelsens nøkkelpersoner innehar eierposisjoner i bedriften.
 • Vi søker mellomstore bedrifter som omsetter for i størrelsesorden NOK 50 – 300 mill.

 

Fast eiendom

NorgesInvestor sitter i dag på en portefølje med ca. 400 utleieleiligheter i Sverige. Investeringen er gjort gjennom selskapet Partnerutveckling Nordenbygg AB. Dette selskapet forvalter også investeringer innen handels / industribygg.

Alternative investeringer

NorgesInvestor sitter i dag på en portefølje av minoritetsandeler i ulike vekstselskaper.

Vårt Team

Jan G. Hartvig

Hartvig er utdannet siviløkonom/MBA ved Arizona State University, og var en av initiativtakerne til NorgesInvestor i 1996. Han var fra 1990 til 1996 administrerende direktør i Nærings-Invest. Før dette var han partner i Elcon Partners/Elcon Securities og avd. sjef/assosiert partner i Nevi.

Trond E. Wennberg

Wennberg er utdannet maskiningeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole i 1973 og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1976. Han var en av initiativtagerne til NorgesInvestor i 1996. Inntil mars 1996 var han administrerende direktør i Norgeskreditt-konsernet. Før dette var Wennberg administrerende direktør i investerings-selskapet Invento, og hadde ulike ledende stillinger innen bankvesenet.

Staale Myrstad

Myrstad er utdannet siviløkonom med spesialisering innen strategi og finans fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært i Anderson Consulting, hvor han arbeidet som konsulent. Myrstad har arbeidet i NorgesInvestor siden 2000.

Tove Hauge

Hauge er regnskapssjef i NorgesInvestor. Hauge er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Hauge har mange års erfaring som regnskaps- og administrasjonssjef.

Porteføljeinvesteringer

Siden 1996 har NorgesInvestors Private Equity team Investert i overkant av NOK 2,5 mrd. i 30 selskaper. Pr. dags dato har teamet gjennomført 30 exits.

 • Expert

  Expert

  Skandinavias nest største elektromarkedskjede. Selskapet var lenge børsnotert i Norge og har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Estland. NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 1997. Investeringen ble realisert juli 2003.

 • Biotec

  Biotec

  Biofarmasøytisk selskap som utvikler og produserer nye produkter til behandling og forebygging av immunrelaterte sykdommer. Spesielt kreft og kronisk sår hos mennesker. NorgesInvestor kom inn på eiersiden november 1997. Investeringen ble realisert september 2005.

 • Read

  Read

  Offshore / teknologi selskap som arbeider med nedihullsoperasjoner, produksjonslogging, seismiske målinger under boring, kveilerørsboring samt produksjon av måleinstrumenter. NorgesInvestor kom inn på eiersiden november 1997. Investeringen ble realisert desember 2005.

 • Nordpeis

  Nordpeis

  Selskapet produserer peisomramminger i lettbetong og marmor tilpasset de fleste typer peisinnsatser. Norpeis produserer også egne ovner. Selskapet har patentert en egen brannmur som bygges i elementer. Selskapet ble solgt til det svenske børsnoterte selskapet Nibe Industrier AB. NorgesInvestor kom inn på eiersiden juni 1998. Investeringen ble realisert juni 2005.

 • Mjørud

  Mjørud

  Mjørud-konsernet er underleverandør til offshoreindustrien og har
  spesialisert seg på produkter til luftfiltrering og støydempning av store gassturbiner offshore. NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 1996. Investeringen ble realisert november 2004.

 • Norcool

  Norcool

  Norcool er en av Europa’s største produsenter av skapkjølere med glassdører med en markedsandel innen kommersiell kjøling er på over 20% Selskapet var børsnotert i Norge, men ble solgt til greske Frigoglass. NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 1996. Investeringen ble realisert oktober 1999.

 • Luxo

  Luxo

  Luxo-konsernet er en av Skandinavia’s ledende, uavhengige produsenter av belysningsprodukter Konsernets aktivitet omfatter design, utvikling, produksjon og sammensetning, markedsføring og salg. Selskapet er børsnotert i Norge. NorgesInvestor kom inn på eiersiden januar 1997. Investeringen ble realisert desember 2005.

  Customax
  Selskapets aktivitet omfattet utvikling av software, markedsføring og salg av software samt IT konsulenttjenester primært rettet mot salg- og økonomifunksjonene(ERP og CRM systemer). NorgesInvestor kom inn på eiersiden februar 1997. Selskapet gikk konkurs i 2000.

 • Grenland Group

  Grenland Group

  Grenland Group er et engineering- og produksjonselskap innen olje-, gass- og prosessindustrien. Selskapet er børsnotert i Norge. NorgesInvestor kom inn på eiersiden juli 1998. Investeringen ble realisert november 2006.

 • Norsk Lotteridrift

  Norsk Lotteridrift

  Norsk Lotteridrift var den ledende uavhengige operatøren innen spill- og underholdningsmaskiner i Norge. Selskapet var børsnotert i Norge og ble kjøpt opp av UBS Capital. NorgesInvestor kom inn på eiersiden oktober 1998. Investeringen ble realisert september 2000.

 • Johan G. Olsen AS

  Johan G. Olsen AS

  Johan G. Olsen AS er et internasjonalt orientert konsern med engasjement i seks virksomhetsområder; byggevarer, parkett, vekstmedier, betong, limtre og skipsmegling. NorgesInvestor kom inn på eiersiden januar 1999. Investeringen ble realisert desember 2004.

 • Bosvik

  Bosvik

  Bosvik er en innredningsentreprenør som leverer kundetilpassede løsninger innen kontormøbler og innredningsprodukter. Hovedproduktene omfatter platemøbler, vegg- og takhimlinger samt diverse innredningsdetaljer. NorgesInvestor kom inn på eiersiden mars 1999. Investeringen ble realisert november 2006.

 • Hov+Dokka

  Hov+Dokka

  Hov+Dokka er et av Norge’s største kontormøbelselskaper med eget varemerke, distribusjon og forhandlerapparat. Selskapet er i dag en del av European Funiture Group AB. NorgesInvestor kom inn på eiersiden august 1999. Investeringen ble realisert september 2003.

 • Consorte Group ASA

  Consorte Group ASA

  Consorte Group ASA er et selskap innen utvikling og drift av kommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet. Selskapet er børsnotert i Norge og har datterselskaper i Sverige, Danmark og UK NorgesInvestor kom inn på eiersiden juni 1999. Investeringen ble realisert november 2006..

 • Egroup

  Egroup

  Egroup er et selskap med fokus innen IT-konsulent, kunnskapssoftware, e-handel og fjerndrifting av IT-systemer. Selskapet er i dag en del av Ergo Group som er eid av Posten Norge. NorgesInvestor kom inn på eiersiden oktober 1999. Investeringen ble realisert mai 2006.

 • Cermaq ASA

  Cermaq ASA

  Cermaq ASA er verdens største produsent av fôr til havbruksnæringen, med fabrikker i alle viktige havbruksland. Samtidig er selskapet nest største aktør innen oppdrett av laks og ørret gjennom datterselskaper i Chile, Canada, Norge og Skottland. Selskapet er børsnotert i Norge. Den norske stat er hovedeier. NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 1999. Investeringen ble realisert juni 2005.

 • GULVEX

  GULVEX

  Selskapet produserer, designer og selger tepper. Produktene til selskapet omfatter tuftede tepper (maskinlagede tepper etter en spesiell teknikk), maskinvevde tepper, håndvevde tepper, knyttede tepper og håndtuftede tepper. NorgesInvestor kom inn på eiersiden januar 1999. Investeringen ble realisert november 2002.

 • Personalhuset

  Personalhuset

  Personalhuset tilbyr tjenester innen utleie, omstilling og rekruttering av arbeidskraft til privat og offentlig sektor. Selskapet er i dag en del av ISS konsernet. NorgesInvestor kom inn på eiersiden mai 2001. Investeringen ble realisert september 2005.

 • Software Innovation

  Software Innovation

  Software Innovation er et nordsik software- og konsulenthus med over 500 ansatte. Softwareproduktene er innen segmentene dokumenthåndtering, beslutningsstøtte, kunde- og salgsstøtte samt portaler. Selskapet er børsnotert i Norge. NorgesInvestor kom inn på eiersiden november 2002. Investeringen ble realisert desember 2003.

 • Jernia

  Jernia

  Jernia er en handelskjede innen jernvare. Kjeden har over 150 kontraktstilknyttede kjedemedlemmer i forbrukermarkedet hvorav mange er egeneide. Konsernet består også av ProffPartner kjeden med 35 maskinforretninger og jernvarehandlere rettet mot storforbrukermarkedet. Selskapet ble solgt til Canica AS. NorgesInvestor kom inn på eiersiden juni 2001. Investeringen ble realisert august 2005.

 • Noral

  Noral

  Noral designer, utvikler, produserer og distribuerer høykvalitets utendørsbelysning gjennom egne salgsselskaper og gjennom forhandlere. NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 2002. Investeringen ble realisert desember 2009.

 • Algeta

  Algeta

  Algeta er et selskap med fokus på utvikling av legemidler basert på radioaktive stoffer med flere produktkanidater. Resultatene fra kliniske fase II data for Algetas første produkt er meget sterke. Produktet skal behandle prostata kreft som har spredning til skjelettet. Selskapet planlegger en børsnotering første halvår 2007. NorgesInvestor kom inn på eiersiden januar 2003. Investeringen ble endelig realisert desember 2009.

 • BlueCom

  BlueCom

  BlueCom er et av Norges største bredbåndselskaper (ADSL) rettet mot konsumentmarkedet. Selskapet har egen infrastruktur og er i dag eid av Ventelo. NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 2003. Investeringen ble realisert august 2005.

 • VIA Gruppen

  VIA Gruppen

  VIA Gruppen er Skandinavias ledende distributør av reisetjenester innenfor segmentet for forretningsreiser. Selskapet var børsnotert i Norge og ble kjøpt opp av FSN Capital. NorgesInvestor kom inn på eiersiden juni 2003. Investeringen ble realisert august 2005.

 • Nordic Paper

  Nordic Paper

  Nordic Paper er verdens ledende produsent innen segmentet greaseproofpapir med en markedsandel på ca. 25 %. Greaseproof papir benyttes til innpakking av fettholdige matvarer. Anvendelsesområdet er hovedsakelig bakepapir og baking cups(muffins) til bakerisektoren. NorgsInvestor kom inn på eiersiden i februar 2006 og selskapet ble solgt i november 2014.

 • Visual Conference Group

  Visual Conference Group

  Videokonferensbolaget ble etablert i 2002. Selskapet er en ledende forhandler av videokonferanseutstyr og tilhørende produkter/tjenester i Norden. NorgesInvestor IV kjøpte 60% av aksjene i selskapet i 2007. I 2011 ble selskapet solgt til Interoute. 

 • World Class

  World Class

  World Class kontrollerte ca 30 treningssentre rundt i Europa. I dag er alle senterne solgt, og selskapet sitter kun på varemerkerettighetene i en rekke land. NorgesInvestor kom inn på eiersiden august 2009. Virksomheten i Romania ble solgt i 2014, mens klubbene i Sverige og varemerket ble solgt i 2015.

 • Music Retail Holding

  Music Retail Holding

  Music Retail Holding (MRH) har innfusjonert/kjøpt opp en rekke musikkinstrument-butikker, kjeder og grossister i Norge, Sverige og Danmark. MRH har i løpet av kort tid blitt den største aktøren innen sitt område i Skandinavia. NorgesInvestor har vært med siden oppstart i juni 2007. 

 • 07 Media

  07 Media

  07 Gruppen har ervervet en rekke juridiske enheter for å konsolidere grafisk industri innen arktrykk. Enheten er den klart største i Norge både i omsetning, inntjening og antall ansatte. NorgesInvestor kom inn på eiersiden november 2007 og eier i dag 46% av selskapet.

 • Arenakoncernen

  Arenakoncernen

  Arenakoncernen er et landsdekkende bemannings-, omstillings-, og rekrutteringsselskap i Sverige. Selskapet har over 70 kontorer i Sverige, og to kontorer i Norge. Bemanningsvirksomheten har hoveddelen av omsetningen innen lager/logistikk, industri og økonomi/kontor.

  Arbetsformidlingen, forsikringsselskapene og TSL-fondene er viktige kunder for omstillingsvirksomheten, som i Sverige opererer under varemerket Arbetslivsresurs.

  NorgesInvestor kom inn på eiersiden desember 2008, og eier i dag ca. 65% av selskapet.

 • Luthman Nordic

  Luthman Nordic

  Luthman Nordic er en agentur/grossist virksomhet av musikkorientert utstyr i Norden. Selskapet har over 80 sterke varemerker i sin portefølje.