Meny

Aksjeforvaltning

Selskapet kan på et hvilket som helst tidspunkt investere inntil 20 % av selskapets midler i utenlandske børsnoterte selskaper, og i unoterte selskaper hvor det er styrebesluttet notering på Oslo Børs. Investeringene vil gjennomføres både ved kjøp i markedet og gjennom deltagelse i emisjoner.

NorgesInvestor Proto vil redusere risikoen ved å spre investeringene på flere selskaper og bransjer. Ingen investeringer skal utgjøre mer enn 20 % av den samlede kapital på investeringstidspunktet.

I perioder kan selskapets midler helt eller delvis være plassert i bank.

Les vår ESG-strategi (6.12.22)

Kontakt

Ola Hjorth

Hjorth leder NorgesInvestor Proto. Hjorth er utdannet jurist med advokatbevilling, bedriftsøkonom og fondsmegler. Hjorth har tidligere vært adm. direktør i NOR Aktiv Forvaltning, finansdirektør i NOR Forsikring, sjefsmegler og bevillingsinnehaver i Pre Fonds og emisjonsrådgiver i DnC.