Meny

Formuesforvaltning

NorgesInvestor Formuesforvaltning er et uavhengig og privateid forvaltningsselskap.
En kunde hos oss møter et erfarent og dedikert team som har lang erfaring innen kapitalforvaltning. Kundene opplever oss som en veletablert, solid og frittstående samarbeidspartner som har levert gode resultater over mange år.

Selskapet ble etablert i 1996, og har forvaltningskonsesjon fra Finanstilsynet.

Vår tilnærming

Våre kunder er først og fremst familier med likvide midler i størrelsesorden 10 - 200 millioner kroner. Kapitalen er typisk opparbeidet over tid, skapt ved salg eller arvet. Vi skal gi våre kunder en optimal og forutsigbar avkastning innenfor avtalte risikorammer. Vår tilgjengelighet og servicegrad skal være markedets beste.

God formuesforvaltning dreier seg i stor grad om å håndtere risiko. Erfaring og empiri viser at sammensetning av porteføljen er viktig for forventet avkastning. Vi ser også at porteføljens sammensetning kan variere med kundenes behov. For oss er det derfor viktig å bruke tid med hver enkelt kunde for å tilpasse vår forvalting til deres skiftende behov.

Regelmessig rapportering gir deg god oversikt over din portefølje. Rapporteringen kan om ønskelig også inkludere formuesplasseringer du har gjort privat eller gjennom andre forvaltere, slik at du får en samlet status for dine investeringer.

Bærekraft

Selskapets hovedmål er å skape en god langsiktig avkastning for kundene. Å ta hensyn til ESG-kriterier er sentralt i denne sammenheng.
ESG er en forkortelse for Environmental (miljø), Social (samfunn) og Governance (selskapsstyring), og representerer en helhetlig tilnærming til begrepet bærekraft.
ESG påvirker verdiskapningen over tid, så ESG-vurderinger står derfor sentralt i våre investeringsbeslutninger.

Retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Erklæring om investeringsbeslutningers viktigste negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer
Godtgjørelse

Vårt Team

Øivind E. Hermansen

Hermansen har vært i selskapet siden 2001, og har ledet NorgesInvestor Formuesforvaltning siden 2004. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med formuesforvaltning siden 1995. Tidligere arbeidsgivere har vært Gjensidige NOR og Storebrand.

Inge Hellebust

Hellebust har vært partner i NorgesInvestor Formuesforvaltning siden 2005. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans og strategi fra Handelshøyskolen i St. Gallen i Sveits (HSG) og har studert jus ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med formuesforvaltning siden 1995. Tidligere arbeidsgivere har vært Gjensidige NOR og WarrenWicklund Kapitalforvaltning.

Kristin Thorsen Babb

Babb startet i selskapet i 1998. Hun har lang og bred erfaring fra ulike administrasjons- og økonomifunksjoner i verdipapirforetak.